Lentoliikenteen päästöjen vähentäminen


Vaikka matkustaja lentää nykyään perille yhä pienemmällä energialla, lentoliikenteen kasvu lisää energiankulutusta ja päästöjä maailmanlaajuisesti. Nykyiselle polttoaineelle ei lähitulevaisuudessa ole näkyvissä vaihtoehtoja, mutta energiatehokkuutta voidaan lisätä lentokonetekniikkaa tai ilmatilan käyttöä kehittämällä. Lentoliikenteen energiatehokkuus paranee nykytoimin noin yhden prosentin vuodessa.

Päästöjen kehittymistä voidaan pyrkiä ohjamaan myös taloudellisin keinoin. Näitä ovat erilaiset verot ja maksut sekä päästökauppa.

Lentokonetekniikan kehitys


Kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö ICAO määrittää raja-arvot lentokoneiden päästöille. Tämä yhdessä kohoavien polttoainekustannusten kanssa ohjaa lentokoneteollisuutta rakentamaan energiatehokkaampia ja vähäpäästöisempiä lentokoneita.

Polttoaineen käyttö on matkustajaa ja matkakilometriä kohden noin 70 prosenttia tehokkaampaa kuin 40 vuotta sitten. Jatkossa energiatehokkuuden paraneminen on hitaampaa, mutta käynnissä on useita teknologian kehittämisohjelmia, kuten eurooppalainen ACARE .

Toiminnalliset tehostamiskeinot


Lentoliikenteen energiankulutusta ja päästöjä voidaan vähentää myös muilla keinoin, muun muassa kehittämällä lennonjohtomenetelmiä ja lentoreittejä siten, että lentoliikenne sujuu mahdollisimman joustavasti ja viiveettömästi. Energiatehokkuutta voidaan lisätä optimoimalla koneen nopeutta ja matkalentokorkeutta sekä lentämällä mahdollisimman täysillä koneilla. Ilmatilan ja kenttäalueen tehokas käyttö vähentää turhia rullauksia, odotuksia ja moottoreiden tyhjäkäyntiä sekä lento- että maaliikenteessä.

Suomessa käytetään kotimaan lennoilla potkuriturbiinikoneita, jotka kuluttavat polttoainetta selvästi vähemmän kuin suihkukoneet. Esimerkiksi Helsingistä Joensuuhun lentävä täysi ATR-72-potkuriturbiinikone käyttää kolmesta neljään litraa polttoainetta sadalle matkustajakilometrille. Nykyisin noin puolet kotimaan lennoista lennetään potkuriturbiinikoneilla.

Ilmatilan käyttöä tehostamalla olisi mahdollista vähentää päästöjä muutamia prosentteja. (Tämä vaikutus olisi kertaluonteinen.) Euroopan lennonvarmistusorganisaatio Eurocontrol on kehittänyt menetelmiä arvioida lentoliikenteen päästöjä eri ilmatilaratkaisuissa. Lisätietoja saat Linkit-kohdasta.

Suomessa ilmaliikenteen hallinta on tehokkaampaa kuin Keski-Euroopassa, sillä ilmatilaa käytetään joustavasti sekä siviili- että sotilasilmailun tarpeisiin.

Taloudelliset ohjauskeinot


Päästöjen vähentämiseksi on esitetty erilaisia taloudellisia keinoja, joko poliittisin päätöksin tai markkinamekanismien mukaan määräytyen. Poliittisia ratkaisuja olisivat verot ja maksut, jotka vaikuttaisivat pääasiassa kysynnän vähenemisen kautta.

Kansainvälisten sopimusten vuoksi lentopolttonesteen verotusta pidetään yleisesti lähes mahdottomana toteuttaa kansainvälisillä lennoilla. Lentoliikenteellä on maiden talouksille ja kansalaisten liikkumiselle niin suuri merkitys, että myöskään kansallisesti määrättyjä, kotimaan lentoliikenteen päästöjen ohjauskeinoja ei ole juurikaan käytetty.

Päästökauppa ratkaisuna?

Päästökauppa olisi markkinoiden mukaan määräytyvä vaihtoehtoinen ohjauskeino. Teoriassa se voisi toimia juuri oikealla tavalla – koska lentoliikenteessä päästöjen vähennyskustannukset nousevat hyvin korkeiksi, voisi lentoliikenteellä olla mahdollisuus ostaa päästöoikeutensa muiden tuotantosektoreiden toimijoilta. Tällöin kaikki hyötyisivät.

Päästökaupan toimivuutta on toisaalta arvosteltu. Erityisesti lentoyhtiöt katsovat, että mahdollinen päästökauppa ei saa aiheuttaa vääristymiä yhtiöiden väliseen kilpailuun ja että ratkaisut tulisi tehdä koko maailman tasolla, koska lentoliikenne on korostetun kansainvälistä liiketoimintaa. Päästökaupan valmistelusta voit lukea lisää Päätöksenteko-sivulta.