Kansainvälinen päätöksenteko


Kioton sopimuksessa osapuolet sopivat tavoittelevansa kansainvälisen lentoliikenteen sekä laivaliikenteen päästöjen rajoittamista tai vähentämistä työskentelemällä alan maailmanlaajuisten kattojärjestöjen kautta (ICAO ja IMO).

Koko ilmastosopimuksen (UNFCCC) toteuttamiseen sekä seuraavan sopimuskauden neuvotteluihin liittyvät niin sanotut osapuolikokoukset (COP) ja teknis-tieteellisten apuelinten kokoukset (SBSTA, SBI). Kansainvälisen lento- ja laivaliikenteen päästöjen vähentämistä on käsitelty kokouksissa säännöllisesti, mutta eri osapuolten politiikoista johtuen päätöksiä kansainvälisen liikenteen päästöistä tai asian käsittelystä seuraavalla ilmastosopimuskaudella ei ole tehty.

Kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö ICAO on YK:n alainen järjestö, johon kuuluu 189 jäsenmaata. Siviili-ilmailun tekniset ja lentoturvallisuutta koskevat säännöstöt pohjautuvat ICAO:n standardeihin ja suosituksiin, samoin alan kaupalliset pelisäännöt. ICAO:n puitteissa on ollut hidasta sopia maailmanlaajuisista toimenpiteistä lentoliikenteen hiilidioksidipäästöjen kasvun vähentämiseksi, sillä eri jäsenmaiden politiikat koskien lentoliikennettä ja ilmastotoimia ovat kovin erilaisia. ICAO:n joka kolmas vuosi kokoontuva ympäristökomitea on säännöllisesti käsitellyt ohjeistusta lentoyhtiöiden liittymisestä vapaaehtoisiin ja pakollisiin päästökauppajärjestelmiin. ICAO on ollut aiemmin tehokas päättämään esimerkiksi typen oksidien päästöjä koskevien standardien kiristämisestä. ICAO:n ohjeita ja julkaisuja löydät täältä.
 
Euroopassa EU:n komissio on valmistellut lainsäädäntöä, joka liittää lentoliikenteen vuonna 2005 aloitettuun kiinteiden lähteiden päästökauppaan. Komissio julkaisi 20.12.2006 ehdotuksensa direktiiviksi, joka touo lentoliikenteen asteittain päästökauppaan. Päästökauppa alkaa vuonna 2012 siten, että myös kaikki EU-alueelta lähtevät ja sinne saapuvat lennot tulisivat mukaan. Osa päästöoikeuksista jaetaan huutokauppamenettelyllä. EU:n toimia direktiivin valmistelussa on kuvattu EU:n lentoliikenne ja ilmasto-sivulla, jolla on myös linkkejä komission teettämiin selvityksiin.
 
Liikenne- ja viestintäministeriö (LVM) on valmistellut direktiiviä koskevaa lainsäädäntöä Suomessa. Päästökauppalaki tulee Eduskunnan päätöksellä voimaan 1. helmikuuta 2010. Vuoden 2010 alusta aloittaneella Liikenteen turvallisuusvirastolla on merkittävä rooli päästökaupan toteuttamisessa ja sen sivuilla on kuvattu järjestelmää ja eri viranomaisten rooleja.