Mitä lentokoneiden päästöt ovat?
Suihku- ja potkuriturbiinikoneiden pakokaasut sisältävät samoja aineita kuin muidenkin moottoreiden päästöt. Näitä ovat mm. hiilidioksidi (CO2), typen oksidit (NOx), palamattomat hiilivedyt (HC), hiilimonoksidi eli häkä (CO), vesihöyry (H2O), rikin oksidit (SOx) sekä hiukkaset (PM).

Turbiinimoottoreissa polttoaineena käytetään lentopetrolia eli kerosiinia. Polttoaineen palamisessa syntyneiden hiilidioksidin ja vesihöyryn määrät ovat suoraan verrannollisia polttoaineen määrään. Yhdestä kilosta kerosiinia syntyy palamisprosessissa 3,2 kg hiilidioksidia ja 1,3 kg vesihöyryä. Muiden päästöjen määrä vaihtelee lennon eri vaiheissa, ja niihin vaikuttavat muun muassa lentokoneen ja moottorin tyyppi sekä koneen lentoonlähtöpaino.


Lentoliikenteen päästöjen määrä


Lentoliikenteen CO2-päästöjä voidaan esimerkiksi verrata siihen päästöjen määrään, mikä kuuluu nykyiseen EU:n päästökaupaan (lentoliikenne ei ole siinä toistaiseksi mukana). EU:n päästökaupassa on mukana noin 12 000 kiinteää laitosta, joiden CO2-päästöt ovat noin 2 200 miljoonaa tonnia vuodessa. Kaikkien Euroopan sisäisten lentojen, mukaan lukien maiden sisäiset lennot, päästöt ovat 52 miljoonaa tonnia eli noin 2,4 % päästökauppaan kuuluvista päästöistä. Kaikkien EU:sta lähtevien ja saapuvien sekä EU-alueen yli lentävien lentokoneiden päästöt ovat 162 miljoonaa tonnia, mikä on noin 7,4 % päästökauppaan kuuluvista päästöistä. Tiedot ovat EU:n komission teettämästä selvityksestä, johon pääset kohdasta Linkkejä.

Vuonna 2007 Suomen koko talouden CO2-päästöt olivat noin 80 miljoonaa tonnia. Kotimaan lentoliikenteen CO2-päästöt ovat vuosittain noin 0,3 miljoonaa tonnia. Kaikkien Suomesta lähtevien ja saapuvien lentojen päästöt ilman ylilentoja ovat noin 2 miljoonaa tonnia eli noin yksi prosentti nykyisten 25 EU-maan lentojen päästöistä.


Lentokoneiden energiatehokkuus


Lentokoneiden polttoaineen kulutus istuinta kohti on pienentynyt noin 70 prosenttia viimeisten 40 vuoden kuluessa.

Nyrkkisääntönä voidaan nykyisin pitää, että mannertenvälinen lento kuluttaa polttoainetta noin 3 litraa/matkustaja/100km, kun kone on täynnä. Lyhyemmällä matkalla suihkumatkustajakone kuluttaa polttoainetta noin 3 - 5 litraa/matkustaja/100 km, kun kone on täynnä.

Esimerkiksi edestakainen lento täydellä koneella Helsingistä Kanarian saarille kuluttaa noin 200 kg polttoainetta matkustajaa kohden eli noin 250 litraa. Vastaavasti edestakainen lento Helsingistä Ivaloon kuluttaa noin 80 kg polttoainetta matkustajaa kohden eli noin 100 litraa. Jos kone ei ole täynnä, on polttoaineen kulutus matkustajaa kohden luonnollisesti suurempi.
 
 

Yksittäisten lentomatkojen päästöt

 
Eri kohteiden välisten lentojen hiilidioksidipäästöjä voidaan arvioida esimerkiksi kansainvälisen siviili-ilmailujärjestö ICAOn kehittämällä päästölaskurilla. Myös eräillä lentoyhtiöillä on nettisivuillaan päästölaskureita. Eri laskureiden antamat tulokset eroavat jonkin verran toisistaan. Tämä johtuu lähtötietoina käytettyjen aineistojen eroista.

 

Päästöjen kehittyminen


Lentoliikenteen päästöjen on ennustettu kasvavan lentojen lisääntymisen johdosta. EU:n komission konsulttiselvityksessä käytettiin yleisarviota, jonka mukaan lentoliikenteen päästöt kasvaisivat vuoteen 2012 saakka 4 prosenttia vuodessa. Arvio koskee lähinnä Eurooppaa.

USA:ssa lentoliikenne kehittyy hitaammin kuin Euroopassa. Voimakkainta lentoliikenteen kehittyminen on Itä-Aasiassa.