Välkommen till webbsidorna Flygtrafiken och klimatetPå den här webbplatsen beskrivs vilka utsläpp som flygtrafiken ger upphov till och hur de inverkar på klimatförändringen. Lokala effekter som buller och luftkvalitet tas inte upp.

Webbsidorna har skapats i samarbete med kommunikationsministeriet, Luftfartsförvaltningen, Finnair, Blue 1, Air Finland och Finavia.

Utsläpp från flygplan är desamma som utsläpp från andra transportmedel. På en global nivå utgör koldioxidutsläppen (CO2) från flygtrafiken 2 procent av de utsläpp som orsakas av mänsklig verksamhet.
De övriga beståndsdelarna i utsläppen inverkar på marschhöjd på så sätt att flygtrafikens uppvärmningseffekt bedöms vara ungefär dubbelt så stor som flygtrafikens andel av koldioxidutsläppen.

Efterfrågan på luftfart ökar. Trots att flygplanstekniken utvecklas är prognosen att ökningen kommer att leda till mer utsläpp från flygtrafiken.