Tervetuloa Lentoliikenne ja ilmasto -sivustolleSivustolla kuvataan lentoliikenteen päästöjä ilmaan ja niiden vaikutuksia ilmastonmuutokseen. Paikallisia vaikutuksia, kuten melua tai ilmanlaatua, ei käsitellä.

Sivusto on laadittu yhteistyössä liikenne- ja viestintäministeriön, Ilmailuhallinnon, Finnair Oyj:n, Blue 1 Oy:n, Air Finland Oy:n ja Ilmailulaitos Finavian kesken.

Lentoliikenne on joukkoliikennettä. Lentokoneiden päästöt ovat samanlaisia kuin muillakin liikennevälineillä.
Globaalilla tasolla lentoliikenteen hiilidioksidipäästöt (CO2) muodostavat noin 2 prosenttia ihmisen toiminnan aiheuttamista päästöistä. Päästöjen muut ainesosat vaikuttavat matkalentokorkeudella siten, että lentoliikenteen lämmitysvaikutuksen arvioidaan olevan noin kaksinkertainen verrattuna lentoliikenteen osuuteen hiilidioksidipäästöistä. Lisää vaikutuksista

Lentomatkustuksen kysyntä kasvaa. Tämän arvioidaan lentokonetekniikan kehittymisestä huolimatta aiheuttavan lentoliikenteen päästöjen lisääntymistä.